ZvěstováníBUDOVY

Kamenná budova nad Marií a otevřená terasa nad archandělem Gabrielem symbolizují Starou a Novou smlouvu, jejichž rozhraní okamžik zvěstování a Mariina přijetí tvoří. Smlouva nová již není pouze pro uzavřený okruh židovského národa. Je otevřená do všech světových stran, všem, kteří chtějí.

Stavba s otevřeným vstupem (nad Marií) také ukazuje Marii jako Bránu nebeskou, skrze kterou vstoupil do světa Bůh.

Barva budov odráží červánky úsvitu nového dne. Rodí se něco docela nového: Bůh se spojuje s lidskou přirozeností, vstupuje dosud nevídaným způsobem do hmotného světa. Je to ráno, které má pokračovat. Ke spojení s Bohem je povolán a zván každý člověk.

ČERVENÁ NIT

Maria tká nachovou látku pro chrámovou oponu (srv. Jakubovo protoevangelium). Je tím vyjádřen její aktivní podíl na stavbě chrámu novozákonní církve.

GESTO GABRIELA

Tři natažené prsty upomínají na Trojici, palec spojený s prsteníkem symbolizují spojení božské a lidské přirozenosti, k němuž má právě dojít.


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz