Usťjužské ZvěstováníPředlohou k této ikoně je starobylá ruská ikona z XII. století, přináležící k  tzv. Novgorodské škole

STAŘEC NA TRŮNU

V horní části ikony je zobrazen „Starý dnů“ z knihy proroka Daniela: „Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Starý dnů. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň…“ (Daniel 7,9).

 HOLUBICE

Holubice sestupující z nebe je tradičním symbolem Ducha svatého. Sestupuje na Marii, která se tím samým okamžikem stává Matkou Boží, Matkou Vtěleného Slova: Kristus – Logos je zobrazen uvnitř Marie.

ČERVENÁ NIT

Maria tká nachovou látku pro chrámovou oponu (srv. Jakubovo protoevangelium). Je tím vyjádřen její aktivní podíl na stavbě chrámu novozákonní církve.

GESTO GABRIELA

Tři natažené prsty upomínají na Trojici, palec spojený s prsteníkem symbolizují spojení božské a lidské přirozenosti, k němuž má právě dojít.

 

 


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz