Matka ustavičné pomociKRISTOVO OHLÉDNUTÍ

Kristus se ohlíží po jednom z andělů, kteří nesou v rukou nástroje Jeho umučení: kříž (pravý anděl), kopí a yzop s houbou namočenou v octě (levý anděl).

PADAJÍCÍ SANDÁL

Symbol úleku, lidského strachu z utrpení a smrti, který Ježíš jako člověk prožíval. Ač ho ikona představuje jako dítě (důraz na skutečnost, že se stal člověkem), předjímá již úzkost Getsemanské zahrady, čímž připomíná, kam až Bůh ve svém připodobnění člověku šel. Vzal na sebe i to nejtěžší, co s sebou porušená lidská přirozenost nese: úzkost, bolest a smrt.

ZLATÉ OZDOBY NA ODĚVU KRISTA

Znázornění Ježíšova božství. Na chitónu jde o připomínku Trojice, z níž se svým vtělením neztratil, ale stále v ní jako druhá božská osoba – Syn Boží, Věčné Slovo – zůstává.

KŘÍDLA ANDĚLŮ

Nerozpínají se obě stejně. Jedno je vždy sklopené na znamení úcty.


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz