Svatý prorok Jeremijáš 

„Svedl jsi mě, Hospodine, a já se nechal svést…“ (Jer 20,7)

 

 


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz