Svatý archanděl MichaelHŮL

Kdo je na cestě, potřebuje hůl. Neméně anděl, který je na cestě s poselstvím od Boha pro člověka. O přítomnosti hole v andělově ruce hovoří i Starý zákon v příběhu o Gedeonovi: Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. (Soudců 6,21)

ČERVENÝ PLÁŠŤ

Vyjadřuje Boží sílu a moc, která je archandělovi svěřena.

PRŮSVITNÝ GLOBUS S INICIÁLOU „XC“

Kristus. Božská podstata Božího Syna, Vtěleného Slova, ke které má anděl obrácenou celou svou pozornost.


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz