Svatý apoštol PavelČERVENÝ PLÁŠŤ

Červená barva Pavlova pláště se vykládá jako symbol jeho až neuvěřitelné aktivity. O ní svědčí i jeho korespondence zachovaná v Novém Zákoně. Tato aktivita však není pouhá potřeba seberealizace. Má „srdce“. Na ikoně tvoří srdce světle červeného pole „aktivity“ tmavě červené Písmo v Pavlově ruce. Pavlovou motivací k jednání je Pán Ježíš Kristus a jeho Evangelium. Desky Písma jsou zdobeny křížem – tím jediným, čím se Pavel hodlal opravdu chlubit.

 

 

 


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz