Svatý JiříDRAK

Jako jezdec na bílém koni, probodávající draka, bývá tento světec zobrazován snad nejčastěji. Zajímavé je, že např. na reliéfních destičkách starých asi 1000 let pod koněm leží místo draka postava muže ve vojenském oděvu a v přilbě – císaře Diokleciána, nad nímž svatý Jiří silou svého ducha zvítězil, ačkoli fyzicky jím byl vlastně zlikvidován. Dioklecián zde symbolicky představuje ztělesněné zlo, hřích, Antikrista. Drak má stejný význam.

KOPÍ

Kopí  je vlastně kříž – znamení vítězství nad zlem. Síla bojovníka nepochází z něho samotného, ale od ukřižovaného Krista.

BÍLÝ KŮŇ

Symbol mravní čistoty. Dívá se dozadu, na jezdce, od něhož očekává pokyny. Obraz svaté duše, v níž „nižší složky“ jsou zcela podřízeny „vyšším“, s Bohem spojeným a Bohem proměněným. Vůle nepodléhá pudům, ale jedná podle rozumu osvíceného vírou.

KOMPOZICE

Ukazuje na výrok Hospodina hadovi po prvním hříchu:

Protožes to učinil, buď proklet,
vyvržen ode všech zvířat
a ode vší polní zvěře.
Polezeš po břiše,
po všechny dny svého života žrát budeš prach.
Mezi tebe a ženu položím nepřátelství,
i mezi símě tvé a símě její.
Ono ti rozdrtí hlavu
a ty jemu rozdrtíš patu.

Genesis 3,14-15


© 2012 Štěpánka Čížková - všechna práva vyhrazena.
Tvorba webu - jk-freelance.cz